Home Page

Black January in Azerbaijan

“Proclaiming the state of emergency in Baku and sending army to the city was the biggest mistake of my political life…”
From M.Gorbachev’s speech in Istanbul in April 27,1995
“Azerbaijanis will never forgive the tragic death of his sons and daughters to anyone…”
From the declaration of the Chairperson of Supreme Council of Azerbaijan SSR E.Gafarova in January 21, 1990 – read more

*** *** *** *** ***

The Appeal of the Supreme Council of the Azerbaijani SSR to the Supreme Council of USSR, to the Supreme Councils of the Soviet republics, to the Soviet nations, to Parliaments of all countries of the world, to the United Nations Organization

The terrible unprecedented crime perpetrates against the peaceful population of Baku city and the whole Azerbaijan. The Soviet State signed the Helsinki and Viennese agreements, and planned to held in Moscow in 1991 the international conference on Human Rights, declared itself the supporter of democratization, new thinking, and stated about building of the legal state, ignored the laws, violated numerous articles of the Constitution of USSR over the night from 19th to 20th January, implemented the direct aggression against Azerbaijan without sanctions of the Supreme Council of USSR and consent of authorities of the republic.- read more

*** *** *** *** ***

Black January : The Bloody Birth Of the Azerbaijani Nation

By: David Stern, Baku, Jan 20, 1999
Salakhadin Ragimov, 41, came to Martyr’s Lane Wednesday as he has every year to pay his respects to victims of “Black January,” Azerbaijan’s anniversary of a bloody Soviet crackdown in 1990.
Clutching some red carnations in one hand and his young son in the other, he filed past the black granite gravestones of the victims buried here, the most hallowed spot on Azerbaijani soil.-read more

*** *** *** *** ***

January 20, 1990 is a heroic page of the struggle of our nation for the freedom

In spite of the fact that a few years has passed since those bloody days, our nation remembers that dreadful night and expresses its deep contempt to those who committed that tragedy. Our republic celebrates the day of tragedy of January 20 broadly every year, which had immortalized in the vital memory of our nation as a Day of the Nationwide Sorrow.-read more

*** *** *** *** ***

20 Yanvar Faciəsi Azərbaycan Xalqına və insanlığa qarşı törədilmiş Cinayətdir !

Bakıya yeridilmiş qoşun kontingentinə, – bəzi məlumata görə, onun sayı 60 min nəfərə çatırdı, – “doyüş tapşırığını” yerinə yetirmək üçün möhkəm psixoloji hazırlıq keçmişdilər (“Şit” təşkilatı müstəqil hərbi ekspertlərinin hesabatından): sizi Bakıya rusları müdafiə etmək üçün gətirmişlər, yerli əhali onları vəhşiçəsinə məhv edir; ekstremistlər Salyan kazarmalarının (Bakıda əsas hərbi qarnizonun yerləşdiyi ərazi) ətrafındakı evlərin damlarında snayperlər yerləşdirmişlər,-ardını oxu

*** *** *** *** ***

“Şit” təşkilatı ekspertlərinin hesabatından

Yanvarın 20-də artıq bütün dünya Bakıda törədilmiş dəhşətli qırğından xəbər tutdu. Amma görün, o vaxtkı sovet imperiyasının ideoloji ruporu olan “Pravda” qəzeti 22 yanvar tarixli nömrəsində nə yazırdı: “Fövqəladə vəziyyət elan edilməsi üçün görülmüş tədbirlər nəticəsində guya qadınlar və uşaqların tələf olması barədə bəyanatlar aşkar fitnəkar xarakter daşıyır. Bir daha təkrar etmək lazımdır ki, bu, qərəzli yalandır! Ondan məqsəd əhalini sovet ordusuna və hüquq mühafizə orqanlarına qarşı qaldırmaqdır”…-ardını oxu

*** *** *** *** ***

Konqresmen Səm Farr: Qara Yanvar hadisəsinə diqqət artırılmalıdır

Konqresmen Farr qeyd etmişdir ki, Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində imperiya qüvvələri tərəfindən 20 Yanvar hadisələri zamanı Azərbaycanda azadlıq hərəkatı amansızcasına basılmış, nəticədə 170 mülki şəxs qətlə yetirilmiş, 321 nəfər itkin düşmüş, 700-ə yaxın insan isə yaralanmışdır. –ardını oxu

*** *** *** *** ***

21 лет проходит после событий 20 января 1990 года

вошедших в историю азербайджанского народа как Кровавая январская трагедия. Чудовищный террористический акт, осуществленный в тот день военной машиной бывшего Советского государства против азербайджанского народа, навсегда останется черной страницей в истории цивилизации, как одно из самых тяжких преступлений,совершенных против человечности. В результате расправы над мирным населением, поднявшимся на борьбу за национальную свободу и территориальную целостность своей страны, массового террора были убиты и – читать далее

*** *** *** *** ***

В те январские дни

Примечательно, что во время последней этнической чистки азербайджанцев, центральная власть во главе с Горбачевым молчаливо следила за этим преступлением против человечности. Ни советская армия, дислоцированная в Армении, ни органы безопасности, ни внутренние войска МВД не принимали никаких решительных мер, чтобы остановить –читать далее

*** *** *** *** ***

Трагические события 20 явнаря 1990 года в Баку

12 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР вводит в Нагорно-Карабахской автономной области особую форму управления под председательством Вольского А.И. Были приостановлены полномочия Совета народных депутатов НКАО. Руководство местными органами государственной власти и управление автономной области было возложено на Комитет особого управления (КОУ), которая подчинялся непосредственно Москве. – читать далее

Advertisements